Årsregnskab

Årsregnskab, årsrapport og regnskabsassistance

Har du brug for hjælp til årsregnskab? Jeg er revisor og driver Fyns Bogføring & Revision ApS. Jeg tilbyder alt fra regnskabsassistance til udarbejdelse af årsregnskaber. Mine kunder er især små og mellemstore virksomheder, som ønsker hjælp til regnskab. Jeg har kunder i blandt andet Svendborg og Odense samt på det øvrige Fyn og på Langeland.

30 års erfaring med regnskab og revision

Alle virksomheder skal føre regnskab, men årsrapporten skal revideres af en revisor, hvis der er tale om et selskab af en vis størrelse. Jeg tilbyder hjælp til bogføring, udarbejdelse af årsregnskab, revision og indberetning. Jeg laver gerne en skræddersyet aftale, som passer til din virksomhed.

Jeg har over 30 års erfaring og startede virksomheden i 2010. Jeg sætter en ære i kvalitet, præcision og rettidig levering. Samtidig lægger jeg vægt på at have konkurrencedygtige priser.

Hvad er et årsregnskab?

En årsrapport, som ofte kaldes for et årsregnskab, er virksomhedens redegørelse over aktiviteterne i det forrige regnskabsår. Bestemmelserne for disse årsrapporter reguleres i Årsregnskabsloven.

Årsregnskabet indeholder blandt andet en balance- og resultatopgørelse, og i selskaber kan der være en ledelsespåtegning. I selskaber af en vis størrelse skal der også være en revisionspåtegning.

Enkeltmandsvirksomhed​

Enkeltmandsvirksomheder kan udarbejde en driftsøkonomisk årsrapport. Denne er til virksomhedens eget brug. Pengeinstitutet vil dog typisk anmode om at se årsrapporten, hvorfor den er nødvendig.

Den driftsøkonomiske årsrapport konverteres til en skatteregnskab, som indeholder indkomst- og formueopgørelse, samt skattemæssige specifikationer. Der vil i de fleste tilfælde være forskel på det driftsøkonomiske regnskab og det skattemæssige regnskab.

Der findes forskellige metoder til beregning af skatten. Der er den simple mulighed, at overskuddet bliver beskattet som personlig indkomst.

Der er også den komplicerede mulighed, hvor overskuddet bliver beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven som betyder, at man kan spare årets overskud op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat på 23,5 % i 2015 (22 % i 2016).

Overskuddet kan så anvendes i senere indkomstår, hvor f.eks. overskuddet er mindre. Derved kan man udligne skatten over årene og spare skat.

Fyns Bogføring & Revision ApS anbefaler at der udarbejdes både et driftsøkonomisk regnskab og et skatteregnskab, da skattereglerne er komplicerede og derfor i de fleste tilfælde vil kræve ekspertviden. Vi sørger for at virksomheden kommer til at betale den skat den skal, hverken mere eller mindre.

Kontakt os for at høre mere om udarbejdelse af skatteregnskab, skatteplanlægning og valg af metode til beregning af skatten.​

Fravalg af revision​

Et selskab er underlagt revisionspligt. Små selskaber har dog siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Der kan dog være være mange penge at spare for virksomheden, hvis revision fravælges, da kravet til revisors dokumentation er væsentlig mindre end ved en egentlig revision.

Betingelser for fravalg af revision

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Når virksomheden på en balancedag og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport revideres.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision. Siden 1. januar 2013 har Holdingselskaber også kunne fravælge revision, hvis en række betingelser er opfyldt.

Er du interesseret i at høre om dine muligheder for fravalg af revision, er du velkommen til at kontakte os.​

Få et uforpligtende tilbud på hjælp til regnskabet

Du er meget velkommen til at få en snak om, hvad jeg kan tilbyde din virksomhed, og jeg sender gerne et uforpligtende tilbud på regnskabsassistance.

Du kan ringe til mig på telefon (+45) 23 10 66 51 for at aftale nærmere, eller du kan skrive til e-mail info@f-b-r.dk.